ပါကင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ကြည့်ချင်ဝင်ကြည့်သွား

ပါကင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ကြည့်ချင်ဝင်ကြည့်သွား

August 19, 2023 9 Han 0

932 ပါကင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ကြည့်ချင်ဝင်ကြည့်သွား ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် […]

နောက်ပေါက် ပါကင်ဖွင့်

နောက်ပေါက် ပါကင်ဖွင့်

June 27, 2023 9 Han 0

845 နောက်ပေါက် ပါကင်ဖွင့် ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Global Efforts Intensify to Combat Cybersecurity Threats In light of recent high-profile cyberattacks, […]

သေချာကြည့်ရင် ကလေးပဲ ရုပ်ပျိုတော့်ကိုယ်နု

သေချာကြည့်ရင် ကလေးပဲ ရုပ်ပျိုတော့်ကိုယ်နု

February 18, 2023 ancesica 0

686 သေချာကြည့်ရင် ကလေးပဲ ရုပ်ပျိုတော့်ကိုယ်နု ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် […]

လိုးရတာရှက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆော်လေး

လိုးရတာရှက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆော်လေး

February 16, 2023 ancesica 0

680 လိုးရတာရှက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆော်လေး ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် အမြဲမပျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည် […]

မသေခင် တစ်ခါတော့ ကြည့်သင့်တဲ့ အောကားဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ

မသေခင် တစ်ခါတော့ ကြည့်သင့်တဲ့ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ

February 10, 2023 ancesica 0

662 မသေခင် တစ်ခါတော့ ကြည့်သင့်တဲ့ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် […]

အပျိုပေါက်မ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး

အပျိုပေါက်မ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး

October 2, 2022 ancesica 0

444 အပျိုပေါက်မ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် အမြဲမပျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည် […]

ဆော်ကိုသွေးထွက်အောင် ပါကင်ဖောက်

ဆော်ကိုသွေးထွက်အောင် ပါကင်ဖောက်

September 7, 2022 ancesica 0

390 ဆော်ကိုသွေးထွက်အောင် ပါကင်ဖောက် ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ လွယ်ကူအောင် အမြဲမပျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည် […]

စစ်ကိုင်းက GTC ကျောင်းသူလေးကို ပါကင်ဖောက်

စစ်ကိုင်းက GTC ကျောင်းသူလေးကို ပါကင်ဖောက်

July 3, 2022 ancesica 0

260 စစ်ကိုင်းက GTC ကျောင်းသူလေးကို ပါကင်ဖောက် ဖောင်းဒိုင်းဇာတ်ကားများ ကြည့်ချင်သူများအတွက် “XDကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ” ဆိုသည့် နေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည် Videoအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ 9hannews.com တွင် မြန်မာအောကားများ ချောင်းရိုက်များကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံစုံလင်လင် ကြည့်ရှုရ […]